• :

ĐBQH Dương Bình Phú: Sửa đổi Luật Tài nguyên nước cần bổ sung chính sách bắt buộc đối với việc xử lý nước thải đô thị, nước thải công nghiệp tập trung

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua và dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 năm 2023. Góp ý vào dự án Luật này, đại biểu Dương Bình Phú - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung chính sách ...

ĐBQH DƯƠNG BÌNH PHÚ: ĐỀ NGHỊ THU HẸP PHẠM VI CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHỈ TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Dương Bình Phú - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu thu hẹp phạm vi của Trung tâm dữ liệu chỉ trong lĩnh vực dịch vụ viễn ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: