Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 505, trong đó lấy chủ đề Ngày Chuyển đổi số của Bộ ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: