• :

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...

Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ATBX và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Phú Yên

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực ...

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024-2026, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phiếu khảo sát nhu cầu của ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: