Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.

Ngày 13/6/2024, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III nhằm trao đổi các giải  pháp khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nuôi biển bềnh vững tỉnh Phú Yên.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: