Chuyển đổi số, áp dụng sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Thời gian qua, Lãnh đạo Sở KH&CN Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xem công tác chuyển đổi số, cùng với áp dụng sáng kiến là động lực để thúc đẩy công tác cải cách thủ tục ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND v/v Tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: