Dự thảo

Triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 08/03/2023

Số lượt xem: 333

Góp ý: 0

1. Tổ chức triển khai công tác thống kê nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh.

a) Nội dung: Tham mưu tổ chức triển khai công tác thống kê nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, phục vụ báo cáo định kỳ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

- Đối tượng[1]: nguồn nhân lực KH&CN là những người đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các lĩnh vực (Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn) hiện đang công tác.

- Phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng TT-HC-TH, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.

(chi tiết đính kèm phụ lục 1)

2. Tổ chức triển khai điều tra, thống kê chuyên gia KH&CN:

a) Nội dung: Tổ chức triển khai thu thập, điều tra, thống kê chuyên gia KH&CN trên địa bàn tỉnh phục vụ cho các Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở.

          b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng TT-HC-TH, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.

- Đối tượng: Là những người đã tốt nghiệp đại học trở lên về các lĩnh vực (Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn) hiện đang công tác. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

- Phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

(chi tiết đính kèm phụ lục 1)

3. Tổ chức triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển (nhân lực R&D)

a) Nội dung: Tổ chức triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển (nhân lực R&D) nhằm phục vụ báo cáo các chỉ tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TU: tỷ lệ cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 05-07 người/1 vạn dân (giai đoạn 2020 - 2025).

+ Đối tượng[2]: Là các cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp (có trình độ cao đẳng trở lên, dành tối thiểu 10% thời gian cho hoạt động NC&PT); nhân viên kỹ thuật (gồm kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí nghiệm có trình độ Trung cấp và tương đương); nhân viên phụ trợ trực tiếp nghiên cứu phát triển (là các nhân viên hành chính và văn phòng, quản lý nhân sự, tài chính)

+ Phạm vi: Cơ quan quản lý KH&CN (đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước KH&CN tại các Sở, tại các huyện, TX,TP); tổ chức KH&CN; Viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (cán bộ kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp).

b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.

 

[1] : Sử dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

[2] : Kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030