Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày đăng: 16/11/2023 - 21:30
Địa bàn triển khai Phường 7, TP. Tuy Hòa
Mục tiêu chính Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Tổng đâu tư của dự án 451.752.632 đồng
Thời gian bắt đầu triển khai dự án 31/01/2023
Thời gian kết thúc triển khai dự án 30/04/2023
Nguồn kinh phí thực hiện dự án Nguồn Chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh
Loại hình tài trợ Nguồn Chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh
Tình trạng dự án Đã hoàn thành
Thông tin dự án

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Dự án khác