Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục - Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng

Ngày đăng: 16/11/2023 - 21:30
Địa bàn triển khai Phường 3, TP. Tuy Hòa
Mục tiêu chính Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục - Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng
Tổng đâu tư của dự án 841.257.797 đồng
Thời gian bắt đầu triển khai dự án 31/01/2023
Thời gian kết thúc triển khai dự án 30/04/2023
Nguồn kinh phí thực hiện dự án Nguồn Chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh
Loại hình tài trợ Nguồn Chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp tỉnh
Tình trạng dự án Đã hoàn thành
Thông tin dự án

Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục - Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Dự án khác