• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

                            Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên .          Căn cứ Quyết ...

                            Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

.          Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Thực hiện Công văn số 14810/SHTT-PCCS ngày 17/12/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến tại địa phương năm 2020 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đề nghị Qúy cơ quan báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 (theo mẫu báo cáo gửi kèm công văn).

Thời gian nộp báo cáo: Trước 08/01/2021 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua phòng Quản lý Công nghệ), địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nội dung Công văn và mẫu báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

MẤU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ

CV_bcsangkien2020


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN