A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2019

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành ...

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai cho các đơn vị trực thuộc về việc lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2019 theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ (Phụ lục I và hướng dẫn đính kèm).

Mỗi hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm 08 bộ có kèm Biên bản và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/5 01/6/2018 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Các văn bản về sáng kiến (phụ lục I và hướng dẫn đính kèm) có đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC                                               

– Như trên;                                                                                    (Đã ký)

– Lãnh đạo Sở;                                                                             

– Lưu: VT, QLCN.                                                                    LÊ VĂN CỰU

 

Tải tập tin công văn: tải file

Tải phụ lục: tải file


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN