Hoạt động KH&CN Phú Yên (2016-2021)

Hoạt động KH&CN Phú Yên giai đoạn 2016 - 2021

Chuyên mục do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với PTV Phú Yên thực hiện.

Video liên quan
Đang chờ cập nhật
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: