A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 09/10/2022

Thực hiện Công văn số 761-CV/ĐUK ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh v/v gửi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 09/10/2022. 

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động biết, nghiên cứu.

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN