A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch số 106 KH-UBND ngày 23 /5/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN