A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đăng tải thông tin về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Quy trình nuôi cấy mô rong sụn (Kappaphycus alvarezii), ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên: 

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày 20/12/2023 được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 18/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn (Kappaphycus alvarezii), ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên.

Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty TNHH DBLP

Địa chỉ: Thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0936060838           Fax:

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

1. Quy trình nuôi cấy mô rong sụn (Kappaphycus alvarezii).

2. Quy trình ươm mô mầm rong sụn (Kappaphycus alvarezii) thành giống tại tỉnh Phú Yên.

3. Quy trình trồng rong sụn (Kappaphycus alvarezii) thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên.


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN