A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN đối với nhiệm vụ “Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên”

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đăng tải thông tin về việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ “Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” như sau:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên.

Tên tổ chức đề nghị: Công ty TNHH DBLP

Tên cá nhân đề nghị: Cử nhân Đỗ Linh Phương

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Công nghệ sinh học

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: Giải quyết vấn đề thiếu giống rong sụn chất lượng sạch bệnh tại Việt Nam, tạo tiền đề cho xây dựng vùng nguyên liệu rong biển, đáp ứng nhu cầu canh tác rong biển của người dân các tỉnh ven biển và cung ứng được nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm tiêu dùng từ rong biển.

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: Ngày 20/12/2023

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên - 08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN