A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như sau:

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

  1.  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn;

- Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong. gov.vn)

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phí thẩm định: 250.000 đồng

- Lệ phí: không

  1.  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn;

- Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong. gov.vn)

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phí thẩm định: 250.000 đồng

- Lệ phí: không

  1.  

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn;

- Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong. gov.vn)

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phí: không

- Lệ phí: không

2. Công chức được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm:

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên, Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0257.3842 650 để được hướng dẫn chi tiết./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN