A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 12/9/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp Tổ công tác Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam” và Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết, ngày 9/8/2023, Ban Chỉ đạo tổng kết đã có Quyết định về việc các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia tổng kết.

Theo đó, Bộ KH&CN được giao trách nhiệm tổng kết 02 nội dung: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các vấn đề phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người.
 


Toàn cảnh buổi họp.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác thống nhất về kế hoạch và nguyên tắc tổng kết lý luận và thực tiễn từng vấn đề đặt ra; đồng thời thống nhất thực hiện 02 nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) phục vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển KH,CN&ĐMST.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tổ công tác. Thứ trưởng giao các đơn vị trong Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề và tổng hợp báo cáo để sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết trong thời gian


Nguồn:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN