A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển đổi số, áp dụng sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Thời gian qua, Lãnh đạo Sở KH&CN Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xem công tác chuyển đổi số, cùng với áp dụng sáng kiến là động lực để thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có những cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index), từ chỉ số 78,29 % (năm 2021) lên 79,57% (năm 2022) trong tổng số 19 sở, ban, ngành trong tỉnh. Cùng với đó, chỉ số DTI cũng có sự bứt phá, tăng bậc so với năm 2021. Đồng thời, kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS): 98,5%.

Năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phấn đấu đạt đặt chỉ tiêu nằm trong nhóm top đầu của Tỉnh, và phấn đấu đạt chỉ tiêu nhóm 3 của Tỉnh.

Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là quyết tâm của đồng chí Giám đốc Sở, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

    Để đạt được những kết quả trên đó, đ/c Giám đốc Sở KH&CN đã chỉ đạo với phương châm: công tác chuyển đổi số, áp dụng sáng kiến chính là giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Ông Dương Bình Phú – TUV, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh:

“Năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để triển khai như Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 18/3/2020 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng đó, từ sớm, từ xa Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo tin học hóa các quy trình, nghiệp vụ tại Sở, và cũng là một trong những đơn vị đầu tiên đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số. Đồng thời xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.

Thống nhất quan điểm gắn cải cách TTHC với chuyển đổi số; cải cách TTHC đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng CNTT là công cụ hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư. Đồng thời nhìn nhận, đánh giá thực trạng trong giai đoạn hiện nay tại Sở, một mặt chúng ta tập trung vào số hóa kết quả TTHC còn hiệu lực để tái sử dụng, tạo ra kho dữ liệu về TTHC, mặt khác, chúng ta thay đổi cách quản trị, điều hành dựa trên công nghệ số, và qua đó rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trên môi trường mạng.

Với cách tiếp cận như vậy, cuối năm nay, Sở KH&CN sẽ quyết tâm và chắc chắn hoàn thành 100% Kế hoạch Sở đã ban hành, thậm chí vượt Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2021 đã giao cho các cơ quan, giai đoạn 2020-2025, trong đó có Sở KH&CN. Đồng thời, tất cả các TTHC thực hiện quan DVC trực tuyến toàn trình đều được giải quyết trước thời thời hạn cho tổ chức, công dân”

         Cùng với chuyển đổi số, việc áp dụng sáng kiến vào công tác CCHC cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy trong công tác CCHC. Từ đầu năm 2023, Sở KH&CN đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh các vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên;

Giám đốc Sở đã chỉ đạo cập nhập các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, công bố các Quyết định trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước thời hạn theo quy định. Đồng thời thực hiện các thủ tục tham mưu UBND tỉnh ủy quyền các cho Sở KH&CN thực hiện tiếp nhận và giải quyết một số TTHC theo quy định

Cho đến nay, Sở KH&CN có 61 TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến, trong đó có 60 TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến toàn trình và 01 TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến một phần. Hiện tại, Sở KH&CN chưa để xảy ra trường hợp nào trễ hạn. Để đạt được kết quả đó, nhờ vào công tác chỉ đạo điều hành kịp thời của đồng chỉ Giám đốc Sở, đặc biệt là công tác chỉ đạo áp dụng sáng kiến về rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Ông Dương Bình Phú cho biết thêm:

 

“Sáng kiến về rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được đánh giá cao, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực tại Sở. Một TTHC theo quy định thực hiện trong 20 ngày sẽ trả kết quả cho tố chức công dân, nhưng khi thực hiện xây dựng quy trình thực hiện thực tế trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chỉ còn 18 ngày, bước đầu thời gian rút ngắn 02 ngày trên một TTHC. Thời gian rút ngắn đã áp dụng tại công đoạn giải quyết của Phòng chuyên môn của Sở.

         Chúng tôi đã áp dụng sáng kiến này cho 07 TTHC thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử từ Quí 2/2023, sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát nhân rộng và áp dụng cho các TTHC còn lại, có thể rút ngắn thời gian giải quyết, thậm chí có thể rút ngắn thêm số ngày giải quyết TTHC.”

 

Việc áp dụng sáng kiến trong thời điểm này là hết sức cần thiết, đúng với chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của đồng chí Giám đốc Sở, trong thời gian tới công tác Chuyển đổi số kết hợp áp dụng, triển khai các sáng kiến cùng sẽ góp phần nâng cao Chỉ số cải cách thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên nói riêng và của tỉnh Phú Yên nói chung.


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN