A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN năm 2023

Chiều ngày 29/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN Phú Yên.

Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI (2020-2025), Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách cụ thể hóa Nghị quyết được các cấp, các ngành hoàn thiện để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, hoạt động khoa học và công nghệ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được triển khai toàn diện và đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2023 đã đề ra.

Năm 2023, định hướng phát triển KH&CN tiếp tục bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên, triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nhân dịp này, Sở KH&CN tặng danh hiệu động tiên tiến cho 05 tập thể, 61 cá nhân; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 09 cá nhân; tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho 05 tập thể và 57 cá nhân.

đ/c Dương Bình Phú - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 05 tập thể

 


Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN