A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng đến chính quyền số

Được UBND tỉnh chọn thực hiện đề án Chuyển đổi số (CĐS) và xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, UBND TP Tuy Hòa đã xây dựng các kế hoạch, quyết định triển khai nhiệm vụ CĐS, hướng đến chính quyền số.

Thành ủy, UBND TP Tuy Hòa xác định CĐS là yêu cầu khách quan của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

UBND TP Tuy Hòa đã xây dựng Cổng thông tin điện tử: http://tptuyhoa.phuyen.gov.vn/ thường xuyên đăng tải thông tin các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố để Nhân dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin. Đồng thời xây dựng phần mềm hệ thống tiếp nhận phản ánh kết nối với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Tuy Hòa; tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản iOffice để quản lý điều hành, kết nối liên thông giữa UBND thành phố với UBND cấp xã và trục liên thông văn bản của UBND tỉnh, giúp cho quá trình gửi, nhận văn bản giữa các cấp, ngành thuận lợi, nhanh chóng và tạo điều kiện cho việc quản lý, tra cứu hồ sơ, tài liệu dễ dàng, đáp ứng kịp thời, hiệu quả trong việc khai thác thông tin. Hiện nay, từ Thành ủy và UBND thành phố đến các phường, xã đều được trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến. Trong các kỳ họp HĐND thành phố, áp dụng hình thức phòng họp không giấy E-Cabinet.

Thành phố cũng đã thực hiện đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. TP Tuy Hòa đã triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC của Cổng DVC quốc gia. Địa phương triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Cùng với đó, thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng internet; 100% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai DVCTT mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tích hợp 50% DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng DVC quốc gia; tỉ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; 100% cuộc họp được thực hiện qua hình thức trực tuyến hoặc phòng họp không giấy (trừ nội dung chứa bí mật Nhà nước). Địa phương đảm bảo số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp xã theo quy định, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉ lệ 100%, để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

 

Đi đôi với triển khai thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công, thành phố tiếp tục triển khai thanh toán thuế, điện, nước, học phí, viện phí không dùng tiền mặt; nâng cấp hạ tầng cho thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được thanh toán trực tuyến, trong đó tỉ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, bảo đảm 16/16 đơn vị hành chính cấp xã phải cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tuy Hòa tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, CĐS và niêm phong điện tử trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ.

Điều hành đô thị thông minh

Thực hiện Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND TP Tuy Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Tuy Hòa (IOC); từ tháng 11/2022, IOC chính thức đi vào hoạt động. Để trung tâm hoạt động hiệu quả, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân về việc gửi phản ánh kiến nghị đến các cơ quan chức năng giải quyết qua việc cài đặt ứng dụng “TP Tuy Hòa trực tuyến” trên điện thoại di động hoặc truy cập website: https://tuyhoatructuyen.phuyen.gov.vn/ để phản ánh kiến nghị.

 

Phòng Quản lý đô thị tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, ý kiến của Nhân dân, du khách được chuyển từ IOC. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp theo quy chế vận hành hệ thống của trung tâm.

 

Năm 2023, UBND TP Tuy Hòa tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 4/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của thành phố giai đoạn 2020-2025. Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ TTHC mới ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

 

TP Tuy Hòa đang tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã.

 

Nguồn: https://baophuyen.vn/405/291784/huong-den-chinh-quyen-so.html 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN