A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2023: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên.

Sáng ngày 02/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2023: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực trong ao đất theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 93/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2023, ThS. Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định số 93/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2023

Trên cơ sở các tiêu chí để nhận xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng như: tính cấp thiết của việc thực hiện, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực tỉnh cho việc thực hiện… Hội đồng đã tiến hành phân tích, đánh giá và thảo luận các nội dung trong phiếu đề xuất.

Kết quả, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua đề xuất nhiệm vụ và đề nghị Sở KH&CN thực hiện các thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, cho triển khai trong năm 2023.


Tác giả: Đào Ái Thao
Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN