• :

Bàn giao kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cho các đơn vị sử dụng

Sở KH&CN vừa tổ chức chuyển giao kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cho Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm KH&CN (Sở KH&CN) và cơ quan đề xuất đặt hàng là Sở KH&CN.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: