Bàn giao kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch - an toàn thực phẩm tại Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: