• :

Bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực Sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên"

ThS Dương Bình Phú - Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực Sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ” cho các cơ quan, đơn vị sử dụng.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: