• :

Hội đồng KH&CN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước “Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)”

ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng KH&CN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước “Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)” của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: