Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt.

Một số hình ảnh họp Hội đồng KH&CN để tư vấn đánh giá hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt, ngày 07/7/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: