Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá thát lát cườm theo hướng an toàn sinh học tại Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Sở Khoa học và  Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá thát lát cườm theo hướng an toàn sinh học tại Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ”.

Ths Dương  Bình Phú - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: