Hội thảo khởi động nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: