• :

Lễ bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cho Trung tâm Khoa học và công nghệ sử dụng, áp dụng vào thực tiễn.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: