• :

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Ngày 31/3/2023, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu tương đương điều trị giữa Pimenem 500mg và Meronem 500mg, Pimenem 1g và Meronem 1g trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Đức Công và PGS.TS Đỗ Kim Quế đồng chủ nhiệm, Bệnh viện Thống Nhất – Bộ Y tế chủ trì thực hiện.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: