• :

Nghiệm thu đề tài: Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh:“Thực trạng thể lực, tầm vóc lứa tuổi 18 tỉnh Phú Yên và một số yếu tố liên quan”. Hội đồng do Ths. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc và Bác sĩ CKII Châu Khắc Toàn đồng chủ nhiệm; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chủ trì thực hiện.


Nguồn: Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: