Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen đặc hữu địa phương

 Nhiệm vụ KH&CN: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen đặc hữu địa phương thuộc "Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: