A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)

Ngày 12/06/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 132-HD/BTGTU Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Cổng Thông tin điện tử Sở đăng tải toàn văn hướng dẫn để CC,CV biết, thực hiện.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN